Com afecta a les empreses el RD 29/2021 que obliga a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics abans del gener de 2023?

Si la teva empresa compta amb una zona d’aparcament de més de 20 places, ja sigui a l’interior o a un espai exterior adscrit, has de saber que abans de l’1 de gener de 2023 haurà de disposar d’infraestructures o punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. Concretament, haurà de comptar amb un punt de recàrrega si disposa d’entre 20 a 40 places de parking, i una més per cada 40 places. En cas de superar les 1000 places s’instal·larà un punt de recàrrega addicional per cada 100 places.

Aquesta normativa afecta a edificis d’oficines, centres esportius, supermercats, centres comercials, fàbriques, centres mèdics, i en definitiva, a tots aquells edificis que no siguin d’ús residencial privat.

Per altra banda, el RD 29/2021 també obliga a les empreses de subministrament de combustibles i carburants amb un volum de vendes superior als 10 milions de litres l’any 2019 a la instal·lació d’un mínim d’una infraestructura de recàrrega igual o superior a 150kW en corrent continu. El termini per a la instal·lació serà fins al febrer de 2023. En canvi, per a les estacions amb un volum de vendes d’entre 5 i 10 milions de litres l’any 2019, la potència de recàrrega mínima serà de 50 kW i disposaran de 6 mesos més, és a dir, fins a l’Agost de 2023.

De quins avantatges fiscals es poden beneficiar les empreses?

A banda del Pla MOVES 3, que promou la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (llegiu-ne l’article complert aquí), existeixen altres bonificacions fiscals a tenir en compte.

Impost sobre bens immobles (IBI)

Les entitats locals podran regular una bonificació de fins al 50% de la quota de l’IBI a favor dels béns immobles on s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per part de l’administració competent.

Impost sobre activitats econòmiques

Quan les ordenances fiscals ho estableixin, s’aplicarà una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l’activitat econòmica.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

També es podran establir bonificacions sobre la quota de l’impost de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega.

Aquest Reial Decret 29/2021, que promou la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, s’emmarca en la voluntat d’impulsar decididament la transició cap a un model energètic i econòmic més sostenible.

Donada la urgència en el compliment dels terminis des d’Etecnic oferim solucions adaptades a cada tipus d’empresa amb un assessorament complet que facilita tots els tràmits i processos de la instal·lació. Les nostres instal·lacions compten amb un software propi que permet gestionar el cobrament de les recàrregues als usuaris, fet que facilita que no siguin les pròpies empreses les que hagin d’assumir el cost energètic de les recàrregues.

Per a més informació consulteu aquest enllaç.

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!