Descobreix per què és important disposar d’una plataforma de gestió per a la teva xarxa de recàrrega pública

Les ciutats i els organismes públics estan apostant cada vegada més per la instal·lació de punts de recàrrega pública per a vehicles elèctrics, com a part del seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció d’emissions de carboni. No obstant això, la simple instal·lació de carregadors no garanteix una experiència òptima per als ciutadans ni una bona reputació per als organismes públics.

Una part fonamental de la infraestructura de recàrrega pública és la gestió eficient. Aquesta s’aconsegueix mitjançant la figura d’un gestor amb experiència i que disposi d’un programari que es connecti amb els carregadors smart (amb protocol OCPP), i un equip tècnic per al manteniment preventiu o correctiu. Amb això, es maximitza el funcionament correcte i es redueixen incidències tècniques o carregadors públics fora de servei. Això és especialment important per a evitar una mala imatge de l’ajuntament i els seus polítics, els qui poden enfrontar crítiques per la falta de manteniment dels carregadors, especialment després d’haver-se instal·lat amb subvencions o ajudes públiques.

Beneficis interns d’una plataforma de gestió

Des del punt de vista intern, una plataforma de gestió també ajuda als tècnics municipals en reduir el temps dedicat a la gestió de la infraestructura de recàrrega. En centralitzar la supervisió i el manteniment dels carregadors, els tècnics poden fer el seu treball de manera més eficient i sense treball addicional.

A més, tot el que es pot mesurar, es pot compartir amb la ciutadania. Una plataforma de gestió eficient permet recopilar dades sobre l’ús dels carregadors, l’estat de la infraestructura i la satisfacció dels usuaris. Aquestes dades poden ser compartits amb la ciutadania, demostrant el compromís de l’ajuntament amb la mobilitat elèctrica i generant un canvi social positiu.

punto de recarga Etecnic EVcharge APP

Millorant l’experiència de l’usuari final

Des del punt de vista del ciutadà, és crucial disposar d’eines fàcils d’usar que permetin una bona experiència de recàrrega, així com un servei de teleassistència 24h per a resoldre els seus dubtes davant qualsevol situació. L’App que demanden els conductors de cotxe elèctric ha de mostrar l’estat dels carregadors en temps real, informació sobre la seva ubicació i disponibilitat, facilitant als ciutadans la planificació de les seves recàrregues durant el camí o destinació del seu viatge.