2014041518391750058Prenent com a referència l’article XXI setmana de la internacionalització, es realitza una breu explicació de les majors propostes actuals per a potenciar l’ús de vehicles alternatius.

A partir del pla alemany, on l’objectiu es aconseguir la circulació de 1 milió de vehicles elèctrics a l’any 2020, es va exposar el projecte SLAM per a aquests vehicles. Aquest projecte consisteix en la creació de zones de carregadors d’alta velocitat per a ciutats. Dins d’aquesta idea es troben BMW, Daimler, Porsche i Volkswagen i desplegaran la major xarxa d’infraestructures per al vehicle elèctric mitjançant el CCS.

Aquest CCS és un sistema de càrrega combinada, la principal característica del qual consisteix en que disposa únicament d’una sola connexió que permet la càrrega ràpida del vehicle, facilitant d’aquesta manera el disseny dels vehicles elèctrics i començant així una nova xarxa de distribució.

Un altre dels temes tractats va ser el H2020 referent a l’optimització dels vehicles elèctrics, el qual proposa millorar l’eficiència de les bateries i el consum d’aquests vehicles, per tal d’afavorir el seu ús com a alternativa als motors de combustió interna actuals.

Aquest programa fomenta la recerca i la innovació durant el període de 2014 fins al 2020, en diverses vessants, com són la ciència, la industria o la societat, entre altres.

Centrant-nos ara en Catalunya, ACCIÓ i l’institut català d’energia col·laboren per endegar un seguit de mesures per tal d’implantar amb èxit aquests vehicles, amb l’objectiu de potenciar els avantatges que aquest comporta. Algunes de les actuacions que es duran a terme són la d’impulsar projectes pilot i a R+D en tecnologies relacionades amb aquests vehicles, realitzar actuacions de difusió ciutadana, entre altres.

En resum, totes les entitats estan fent el possible per potenciar l’ús dels vehicles alternatius, fent possible que en un futur pròxim tots nosaltres puguem gaudir de tots els avantatges que aquests ofereixen.