La mobilitat elèctrica a Catalunya

El món de la mobilitat elèctrica és relativament nou i actualment continua havent-hi molta desinformació. Tot i aquesta manca d’informació, Catalunya ha estat pionera en la instal·lació d’infraestructura de recàrrega per a cotxes elèctrics. Gràcies a l’esforç de l’administració, d’empreses com Etecnic i sobretot dels municipis que hi ha apostat. Tan és així que, a hores d’ara, és la comunitat autònoma de l’Estat espanyol amb més punts de recàrrega públics instal·lats i en funcionament: més de 3.300 a avui dia i sumant noves instal·lacions cada dia.

En aquest procés, Etecnic energy & Mobility ha jugat un paper clau, convertint-se en l’empresa capdavantera del sector amb la instal·lació i posada en marxa d’una gran part de la xarxa de recàrrega pública del territori, tal com pots veure en el nostre mapa de punts de recàrrega.

A l’article Catalunya aconsegueix instal·lar un punt de recàrrega cada 60 km explicàvem els factors clau.

Com puc cobrar als usuaris de vehicle elèctric?

A mesura que vagi incrementant la matriculació de vehicles elèctrics, augmentarà la demanda de l’ús dels punts de recàrrega. Per tal de garantir la sostenibilitat energètica del municipi a llarg termini, és necessari cobrar als usuaris pel subministrament d’energia de recàrrega.

Fins al 2018 hi havia barreres legals que no permetien que els punts de càrrega fossin de pagament, de fet s’obligava que els carregadors públics fossin gratuïts. No és fins aquell mateix any 2018 que es permet als ajuntaments començar a cobrar les recàrregues.

L’administració pública té un 5% més de carregadors de pagament, respecte a l’any 2021. En un any ajuntaments com Montblanc, Tarragona, Ponts, Mora la Nova ja cobren les recàrregues.

Punts de recàrrega Redessa

Lleis reguladores del preu públic per a la recàrrega de vehicles elèctrics

L’administració pública es regeix per una normativa establerta al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, on aprova la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Aquesta normativa, en el marc de la mobilitat elèctrica, es trasllada en què el fet de cobrar als usuaris per l’ús del punt de recàrrega té la naturalesa de preu públic. Aquests preus es regulen a l’article 41 de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 24 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Article 41. Concepte

Les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b d’aquesta llei.

Article 24. Concepte

Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.

Els preus públics, com a mínim, han de cobrir el cost del servei prestat a l’usuari de vehicle elèctric.

La política de preus a l’administració pública a Catalunya

L’ICAEN (Institut Català de l’Energia) ofereix unes recomanacions perquè els ajuntaments puguin tenir nocions aproximades de l’import més adequat per fer ús del servei. Així doncs, les recomanacions, són que els punts de càrrega semi ràpids han d’estar entre 0,10 i 0,19 €/kWh i els ràpids entre 0,25 i 0,35 €/kWh.

Els ajuntaments que treballen amb Etecnic tenen un preu mitjà de 0,19 €/kWh en el cas de les càrregues semi ràpides i de 0,30 €/kWh en les ràpides. Cal tenir en compte que la majoria d’administració pública utilitza tarifes per franges horàries.

Els punts de recàrrega

Quina inversió suposa un punt de recàrrega?*

 • El projecte d’instal·lació
 • El tipus d’equip de recàrrega
 • El subministrament
 • Els m de rassa
 • Els m i gruix de cables
 • La senyalització

*Demana la teva oferta tipus i et recomanem l’opció que més et convé.

Quines despeses associades comporta tenir un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics?

 • El software de gestió; que permet l’operativitat, la gestió energètica, la facturació, la interoperabilitat i molt més.
 • La teleassistència 24/7, que permet l’atenció a l’usuari i solucionar les incidències
 • El manteniment preventiu; donà fiabilitat al servei, garanteix durabilitat dels equips i la seguretat dels equips.
 • La potència contractada; eficiència energètica, suport fotovoltaic, tarifa 3.0 TDVE
 • El consum energètic; franges horàries i suport fotovoltaic

La gestió pública del punt de recàrrega amb contractació

Quan un punt de recàrrega és titularitat de l’ajuntament constitueix un element més de la infraestructura viària. La gestió i l’explotació del servei de recàrrega pot adherir-se a l’àmbit de les competències municipals, ja que podem parlar d’un element conformador de la infraestructura municipal.

Així doncs, els equips de recàrrega constitueixen elements clau per a la mobilitat elèctrica, motiu pel qual es pot considerar que es tracta d’una competència municipal pròpia.

No és necessari preparar una licitació per la instal·lació d’un punt de recàrrega i pots aconseguir fins a un 80% de subvenció.

La forma més pràctica és fer un contracte menor de subministrament per sota dels 15.000 € o contracte d’obra per sota dels 40.000 €.

Quins passos he de seguir per instal·lar un punt de recàrrega públic al meu municipi?

Els passos són molt senzills:

 1. Es fa una memòria tècnica on consta la descripció de la instal·lació juntament amb un pressupost detallat i els plànols de la ubicació.
 2. Es presenta el MOVES. Assolint una subvenció entre el 70 i 80% del total del cost del projecte. El MOVES 2021 és un paquet d’ajudes que subvenciona entre un 70 i un 80% de la instal·lació del punt de recàrrega, en el cas de l’administració pública.
 3. Un cop festa la sol·licitud del MOVES hi ha dues opcions: esperar l’aprovació de l’ajuda o iniciar els treballs paral·lelament.
 4. Etecnic energy & Mobility t’ajuda en tot el procés i es preocupa de la seva correcta execució i desenvolupament: des de la realització de la memòria, la sol·licitud de subvencions, la instal·lació, legalització i posada en marxa, manteniment, així com la gestió del punt de recàrrega amb un software propi, una app per usuaris (EVcharge) i una assistència tècnica 24/7h.

Vols saber-ne més? No et perdis aquest webinar on t’expliquem “Com instal·lar un punt de recàrrega i rendibilitzar-lo

Contacta’ns! T’ho posem fàcil . T’ajudem i preparem per desenvolupar el teu projecte de descarbonització i així beneficiar-te de les ajudes del MOVES

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!