La mobilitat a Catalunya gaudeix de bona salut. Els reptes plantejats en un futur pròxim són esperançadors i tant la mobilitat elèctrica com el MaaS (Mobility as a Service), en són la pedra angular. La Jornada Catalana de Mobilitat, celebrada a Caldes de Montbui el passat 10 d’Abril, esdevé un èxit i ens aporta molta informació al respecte.

A inicis d’aquest 2019, Etecnic analitzàvem com la mobilitat elèctrica a Catalunya arrencava amb força, amb la instal·lació de nous punts de recàrrega en poc temps.  Gràcies a la tasca realitzada durant els últims anys per l’ICAEN, l’Associació Catalana de Municipis, l’Aliança de Municipis per la interoperabilitat, les diverses empreses del sector de la mobilitat elèctrica del país i l’AMTU (organitzadora de la Jornada Catalana de Mobilitat), Catalunya disposa avui d’una de les xarxes de recàrrega pública per a vehicles elèctrics més importants de l’Estat.

En un context més ampli i centrat en el transport flexible, la XVa. edició de la Jornada Catalana de Mobilitat se centrava aquest any en un nou concepte de “transport públic, on l’oferta s’adapta a la demanda real existent, ja que no hi ha línies preestablertes, ni horaris, ni parades fixes, sinó que el servei funciona d’acord amb els serveis realment sol·licitats, els quals poden ser prestats pels mateixos operadors actuals, o en xarxa amb altres tipologies de transport.”, comenta l’AMTU. El mateix vicepresident de l’associació, Jaume Mauri assegurava que “des d’avui, i gràcies a l’evolució de les solucions tecnològiques, segur que caldrà actualitzar el terme o afegir-hi el transport flexible en la Llei de Mobilitat”.

Maas: la mobilitat al servei de l’usuari

Com ja va comprovar l’equip d’Etecnic durant l’ ITS World Congress celebrat a Copenhaguen el concepte MaaS agafa cada cop més pes dins el camp de la mobilitat. Es planteja un nou model on les noves tecnologies es posen al servei de l’usuari i del ciutadà a l’hora de desplaçar-se.

L’ús d’aplicacions mòbils permeten prestar un servei a mida i flexible a l’usuari de tal manera que si vol anar del punt A al punt B en una hora determinada, disposi de la millor opció (pública o privada) a cada moment. Més enllà de l’oferta tradicional sota horari i calendari que ofereixen les diferents empreses del sector, seran aquestes les que s’aplicaran també en oferir al ciutadà perquè disposi de l’alternativa més adient a cada moment. D’aquesta manera i amb un temps d’espera després de la reserva, que variarà en funció de si són zones d’alta o baixa densitat, un vehicle, un autobús o taxi oferirà aquest servei en alguna parada virtual preestablerta. Cal destacar que la pèrdua de pes en la possessió d’un vehicle propi i la puixança del carsharing, bikesharing, motosharing i la millora del transport públic en aquesta dinàmica.

Durant la jornada diversos experts que han implantat solucions de transport flexible als seus països van intervenir amb diferents ponències per exposar els seus casos d’èxit. Dinamarca  seria el mirall en el qual Catalunya voldria reflectir-se a l’hora d’implementar aquest nou model, que en el país escandinau es coneix com a “FlexDenmark” i compta amb la implicació de tots els sectors i operadors de mobilitat del país.

El nou model de mobilitat serà elèctric

L’evolució de la mobilitat catalana en els últims anys ha estat molt gran. La xarxa de recàrrega pública per a vehicles elèctrics està creixent a un ritme molt alt i se situa ja com un dels estàndards de l’Estat. La implicació dels diferents actors citats anteriorment ha estat clau, així com els diversos paquets d’ajudes llençats per l’ICAEN en els últims anys com el pla PIRVEC 2016-2019 .  Tal  com exposava Jorge Ríos, CEO de l’empresa en el marc del fòrum MobiliCat celebrat durant la Jornada Catalana de Mobilitat, Etecnic ha contribuït enormement i des dels seus inicis al desenvolupament d’aquesta xarxa i a enfocar els seus esforços en el desplegament d’una infraestructura smart a tot el territori. Iniciant el 2016 l’evolució ha estat clara: 16 estacions instal·lades el primer any, 43 el 2017 i tancant el passat 2018 amb un total de 178 estacions de recàrrega instal·lades. Tot això sumat a un suport tècnic i professional dedicat al desenvolupament de solucions de mobilitat elèctrica i treballant des del projecte inicial fins al manteniment i gestió gràcies a diferents softwares i aplicacions mòbils a través de sw by etecnic.

Gairebé el 72% de les instal·lacions que l’empresa ha fet a Catalunya són d’accés públic i la seva majoria es troben en via pública. A partir d’aquí s’ha ofert servei a més de 14.000 usuaris de vehicles elèctric mitjançant les targetes RFID o la mateixa aplicació mòbil EVcharge. Gràcies a aquest desenvolupament, és possible viatjar avui des de Puigcerdà a Amposta comptant amb un carregador d’Etecnic màxim cada 50kms.

Finalment cal destacar també les diferents empreses catalanes del sector que hi han contribuït. Durant la Jornada Catalana de Mobilitat s’entregaren els premis Mobilicat, que reconeixen les millors iniciatives en l’àmbit de la mobilitat a Catalunya. Des d’Etecnic felicitem a tots els guardonats durant la gala i destaquem positivament el premi en Mobilitat Sostenible entregat a Som Mobilitat, la cooperativa catalana que treballa per impulsar una mobilitat més sostenible i menys contaminant amb el medi ambient a través de diferents accions i projectes.