Impuls del Govern a la mobilitat elèctrica i la innovació: Mesures del Consell de Ministres del 27 de juny

El Consell de Ministres celebrat el 27 de juny del 2023 ha adoptat una sèrie d’acords amb l’objectiu de promoure la mobilitat elèctrica i fomentar la innovació al país.
Aquestes mesures, que formen part dels projectes estratègics finançats pels fons europeus ‘Next Generation’, busquen modernitzar la indústria automobilística i situar Espanya a l’avantguarda del desplegament de vehicles elèctrics i connectats a Europa.
Deduccions fiscals per a vehicles elèctrics i sistemes de recàrrega

Una de les iniciatives més destacades és la implementació de dues noves deduccions fiscals a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquestes deduccions del 15% s’aplicaran a la compra de vehicles elèctrics i a la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per als vehicles esmentats. El límit màxim de deducció serà de 20.000 euros, i es pretén consolidar les inversions en curs al país per a la modernització de la indústria automobilística.

Incentius fiscals i simplificació administrativa a l’Impost de Societats

Per fomentar encara més les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics de la mà d’empreses com Etecnic, s’ha introduït un incentiu fiscal a l’àmbit de l’Impost de Societats. Aquest incentiu està dirigit tant a les instal·lacions d’ús privat com a aquelles accessibles al públic.

A més, s’ha simplificat el procés de tramitació administrativa per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de fins a 3 megawatts, substituint el límit anterior de 250 quilowatts.

Suport a projectes estratègics i estabilitat laboral

El Govern també ha adoptat mesures per facilitar les inversions en projectes estratègics relacionats amb els semiconductors i els microprocessadors.

Així mateix, s’ha modificat la Llei General de Subvencions per tal d’aclarir l’aplicació de les mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, i ha proporcionat certesa a les empreses sobre el compliment dels terminis de pagament i l’accés a programes d’ajuda i contractes públics.

Addicionalment, s’han implementat mesures per estabilitzar l’ocupació pública i endarrerir l’obligació de cotització per als contractes en pràctiques.

Foment de les energies renovables i actualització del Pla nacional integrat d’energia i clima

El Consell de Ministres ha introduït la figura de les comunitats d’energies renovables, promovent així la participació ciutadana en la transició energètica del país. A més, en sis mesos s’ha ampliat el termini perquè els projectes d’energies renovables en tràmit obtinguin l’autorització de construcció.

D’altra banda, s’ha abordat l’actualització del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2023-2030, i s’ha iniciat el procés de consulta pública amb l’objectiu de finalitzar-lo al juny del 2024. Aquesta actualització és crucial per complir els compromisos adquirits amb la Unió Europea i avançar en la transformació energètica del país.

Impuls a la innovació oberta a través del programa “Activa Startups”

La Fundació EOI, F.S.P. ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta mitjançant la iniciativa “Activa Startups”. Aquest programa forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i té un pressupost màxim de 4.200.000 euros.

La intensitat de l’ajuda serà del 100% dels costos subvencionables del projecte, amb un límit màxim de 40.000 euros per projecte. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de la publicació de l’extracte al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El reflex del compromís amb la mobilitat elèctrica

Els acords adoptats pel Consell de Ministres del 27 de juny del 2023 reflecteixen el compromís del Govern espanyol amb la promoció de la mobilitat elèctrica i la innovació oberta. Mitjançant la implementació de deduccions fiscals, incentius i simplificacions administratives, es busca impulsar l’adopció de vehicles elèctrics i el desplegament d’infraestructures de recàrrega al país.

Així mateix, s’han pres mesures per promoure la transformació energètica, estabilitzar l’ocupació pública i fomentar la participació ciutadana en la generació d’energies renovables. Aquestes accions són fonamentals per avançar cap a un futur sostenible i tecnològicament avançat a Espanya.