Actualment el petroli esdevé un factor fonamental en el dia a dia de la societat, amb la necessitat d’aquesta de desplaçar-se contínuament  emprant el menor temps possible. El inconvenient resideix en l’escassetat d’aquest recurs fòssil i la contaminació que produeix a l’ambient. Per altra banda, la desmesurada demanda d’aquest recurs fa que sigui inviable la seva utilització en  un futur pròxim. Aquest factor obre les portes a alternatives sostenibles al combustible, i la millor posicionada per  cobrir aquestes necessitats de la població són els vehicles elèctrics, ja que són eficients, silenciosos, però sobretot sostenibles.

051009_nev_604x372-thumb-604x372

El principal objectiu de les petites i grans empreses és donar a conèixer els avantatges d’aquests tipus de vehicles al públic, alhora que es treballa a marxes forçades per a aconseguir fer els vehicles més eficients, amb la finalitat d’originar una mobilitat sostenible.

Una altra variable de l’equació de la sostenibilitat és l’adaptació de les grans ciutats a les noves tendències, fent-les més intel·ligents i sostenibles, i en conseqüència, augmentant la qualitat de vida de les persones. Però tots aquests canvis són insignificants si el veritable protagonista del desplaçament, el transport públic, no s’adapta a les noves propostes i tendències d’un món més sostenible.

La qüestió esdevé doncs en  la baixa comercialització d’aquests tipus de vehicles, doncs bé, el motiu es centra en la baixa autonomia de les bateries elèctriques, l’alt preu d’aquests i sobretot la dificultat de trobar punts per carregar aquestes bateries. Però la millora d’aquests mitjans de transport està avançant a passos de gegant per fer-los competitius i ocupar un lloc més que important en el mercat de l’automobilisme.

Per tant, podem estar segurs que en un futur no gaire llunyà els vehicles elèctrics regnaran els carrers de les nostres ciutats, i així caminarem amb petjada ferma cap a un món més sostenible i millor per a tots.

Adrià Cases.