Ja es poden sol·licitar les ajudes destinades a subvencionar la instal·lació de punts de recàrrega dirigides a les empreses de lloguer de vehicles (rent a car), establiments turístics, tallers de reparació de vehicles i altres empreses ubicades a les Illes Balears.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Balears va posar en marxa el passat dijous una nova línia d’ajuts dotada amb 1,9 milions d’euros per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquesta partida està destinada a facilitar, a diferents empreses de el sector turístic i de l’automoció l’adquisició d’infraestructura de recàrrega, i, d’aquesta manera, reforçar l’aposta de la Comunitat Autònoma per la mobilitat elèctrica i un model d’economia ambiental més sostenible. El termini per presentar les sol·licituds serà de dos mesos i el d’execució de les instal·lacions serà fins al 15 de novembre.

L’aposta s’emmarca en la futura llei de l’canvi climàtic, a partir de la qual Balears es proposa prohibir la matriculació de cotxes dièsel a partir de 2025 i a partir de 2035 els cotxes tèrmics, entre ells els de gasolina. L’horitzó està en 2050 on la voluntat és que tots els vehicles de les illes siguin elèctrics.

Todos los detalles de estas ayudas pueden consultar-se en el BOIB pero vamos a centrarnos en los aspectos más importantes.

Segons el conseller de Territori, Energia i Mobilitat Marc Pons, les illes disposen actualment de 300 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Un 95% dels municipis de les Balears disposen de al menys 1 punt. Ara, es tracta d’incentivar a les empreses a fer el pas.

Etecnic energy & la mobilitat posa a la vostra disposició l’assessorament i ajuda en la gestió de sol·licitud com a líders i experts en mobilitat elèctrica, així com instal·lació, gestió i manteniment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Tots els detalls d’aquests ajuts poden consultar-se al BOIB però ens centrarem en els aspectes més importants.

Qui pot beneficiar-se de les ajudes?

Segons el BOIB, podran ser beneficiaris de les ajudes per a la instal·lació de punts de recàrrega a balears les persones jurídiques de dret privat vàlidament constituïdes que estiguin donades d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE). S’estableixen 4 grups de beneficiaris:

Grup 1: empreses de lloguer d’automòbils sense conductor

Grup 2: empreses turístiques de servei d’allotjament

Grup 3: tallers de reparació de vehicles

Grup 4: altres empreses

Això suposarà un incentiu afegit sobretot per a les empreses de rènting de vehicles tan populars en un enclavament com les Illes Balears gràcies a l’turisme que veu el lloguer d’un vehicle com una forma atractiva de moure per les illes amb llibertat. Tenen la possibilitat d’instal·lar infraestructura de recàrrega alhora d’apostar per la descarbonització de flotes i la transició cap al vehicle elèctric. De la mateixa manera, els hotels i empreses turístiques d’allotjament també poden acollir-se a aquesta opció per oferir un servei exclusiu als seus clients i incentivar les reserves dels usuaris de vehicle elèctric en els seus establiments.

Cal destacar també l’oportunitat de beneficiar-se d’aquests ajuts dels tallers d’automòbils, que amb seguretat veuran augmentar el volum de treball amb aquest tipus de vehicles a causa de la llei de l’canvi climàtic comentada anteriorment. La millor forma d’estar preparats per a la transició.

Com es distribueix l’import econòmic de 1,9 milions d’euros?

El muntant econòmic és a càrrec de l’pressupost de la Comunitat Autònoma per a l’exercici de 2018 i la distribució es realitza de la següent manera:

Grup 1: 800.000 euros

Grup 2: 800.000 euros

Grup 3: 200.000 euros

Grup 4: 100.000 euros

El pressupost destinat permetrà que aquelles empreses que sol·licitin la subvenció i instal·lin un punt de recàrrega accessible per a ús públic puguin amortitzar fins a un 50% de el cost d’inversió. Es podrà rebre fins a 50.000 euros per beneficiari, excepte si després hi ha un sobrant en el pressupost.

Tipus de punts de recàrrega subvencionables

Es podrà rebre ajuda per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, tant per a ús intern de flotes i / o clients, com per a estacionament de pública concurrència seguint aquests programes:

Programa 1: instal·lació de punts de recàrrega en estacionaments privats de fins a 22kW en corrent altern.

Programa 2: punts de recàrrega en estacionaments privats, de 22kW o més en corrent continu o de corrent continu i altern.

Programa 3: Punts de recàrrega en estacionaments privats per a ús públic.

Per als programes 1 i 2, el 40% de l’pressupost d’inversió, amb els màxims d’inversió màxima admissible següents:

Per al programa 1: 3.000 € per equip de recàrrega

Per al programa 2: 30.000 € per equip de recàrrega

Pel programa 3: el 50% de l’pressupost de la inversió, amb el màxim d’inversió màxima admissible de 9.000 € per punt de recàrrega tipus piló de fins a 22kW en corrent altern, i fins a 35.000 € per a punts de recàrrega de 22kW o més en corrent continu.

Per a més informació, l’interessat pot posar-se en contacte amb Etecnic energy and mobility trucant a l’977.276.952 o enviant un correu electrònic a etecnic@etecnic.es