El reial decret Llei 29/2021 marcarà un abans i un després. S’adopten mesures urgents a l’àmbit energètic per a la transició cap a la mobilitat elèctrica. El temps corre. 2022 és l’any de la seva execució. 2023, la data límit

La transició energètica, la descarbonització i el salt disruptiu cap a la mobilitat elèctrica no avancen a Espanya a la velocitat que indiquen les directrius europees. És per això que el Govern d’Espanya va anunciar el Reial Decret Llei 29/2021 el desembre passat per agilitzar i accelerar aquest canvi.

Tal com indica el preàmbul, “mitjançant aquest Reial Decret Llei s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic disposades a eliminar les barreres normatives que impedeixen o dificulten un desplegament accelerat de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum o les energies renovables innovadores” que ha de permetre els objectius fixats en el marc estratègic d’energia i clima, així com permetre l’execució eficaç dels fons PRTR.

A Etecnic realitzem en aquesta entrada un resum dels aspectes més importants que cal tenir en compte d’aquesta llei en matèria de mobilitat elèctrica i instal·lació d’infraestructura de recàrrega amb bonificacions i reduccions de tipus fiscal. Ampliarem la informació en articles concrets per a cada cas.

La mobilitat elèctrica, una prioritat

La clau la trobem als fons europeus Next Generation EU, que en el cas d’Espanya es troben englobats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En matèria de mobilitat elèctrica, l’eix és el Pla Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat. “Dit PERTE, aprovat en Consell de Ministres el 13 de juliol de 2021 i que preveu una inversió total de més de 24.000 milions d’euros en el període 2021-2023, amb una contribució del sector públic de 4.300 milions d’euros i una inversió privada de 19.700 milions d’euros” justifica l’extraordinària i urgent necessitat d’abordar totes aquelles reformes normatives que permetin millorar o facilitar un dels elements clau associats a aquesta transformació, com és el desplegament necessari d’una infraestructura de punts de recàrrega d’acord amb les previsions de penetració del vehicle elèctric.

Punts de recàrrega en estacions de servei o benzineres: obligacions i bonificacions

La llei estableix que les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants a vehicles, dels quals el volum anual agregat de vendes de gasolina i gasoil al 2019 sigui superior o igual a 10 milions de litres: instal·laran almenys una infraestructura de recàrrega elèctrica de potència igual o superior a 150 kW en corrent continu, que haurà de prestar servei en un termini de catorze mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. És a dir, a principis de 2023.

Les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants a vehicles el volum anual agregat, dels quals de vendes de gasolina i gasoil al 2019 sigui superior o igual a 5 milions de litres i menor a 10 milions de litres: instal·laran almenys una infraestructura de recàrrega elèctrica de potència igual o superior a 50 kW en corrent continu, que haurà de prestar servei en un termini de vint mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. És a dir, a meitats del 2023.

Amb l’objectiu de reduir les càrregues i barreres administratives per al desplegament de la infraestructura de recàrrega, les administracions públiques competents no podran exigir l’obtenció de llicència o autorització prèvia d’obres, instal·lacions, de funcionament o d’activitat, de caràcter mediambiental ni altres de classe similar o anàlogues, que seran substituïdes per declaracions responsables.

Punts de recàrrega a edificis d’ús diferent del residencial privat: obligacions i bonificacions

Abans de l’1 de gener de 2023, els aparcaments que disposin de més de 20 places hauran de comptar amb dotacions mínimes d’infraestructura de recàrrega proporcionals al nombre total de places d’aparcament. “Els requisits seran més exigents per al cas d’edificis de titularitat de l’Administració General de l’Estat o dels organismes públics que hi estiguin vinculats o que en depenen, en línia amb el necessari paper exemplaritzant del sector públic”.

Per això, es preveuen bonificacions a l’àmbit fiscal dels tributs locals, amb la possibilitat que les ordenances fiscals puguin regular fins a un 50% de la quota íntegra de l’impost a favor dels béns immobles. Es preveu aquest mateix percentatge a la quota corresponent sobre activitats econòmiques per a subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectats a l’activitat econòmica, i una bonificació de fins al 90% a les construccions , instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

parking comunitari

Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega

A més del salt important que preveu aquest Reial decret llei 29/2021 on s’eliminen traves administratives i es bonifica fiscalment aquelles empreses o organismes que apostin per la instal·lació d’infraestructura de recàrrega, hi ha diferents línies d’ajuda públiques per sufragar la instal·lació d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Etecnic ofereix solucions de mobilitat elèctrica 360 per a estacions de servei i empreses

Etecnic compta amb una llarga experiència al sector de la mobilitat elèctrica. Hem assessorat, treballat i desenvolupat múltiples projectes 360 º que ofereixen models de negoci escalables i solucions claus en mà; ja sigui per a estacions de servei a través d’ Ecostation.es, com a empreses privades i públiques que compten amb aparcaments col·lectius. Complim estrictament amb les normes i la legalitat vigent i facilitem tots els tràmits per sol·licitar ajuts i agilitat en l’execució dels projectes.

A més, comptem amb un programari especialitzat. EVcharge és una plataforma dissenyada específicament per a la gestió tant dels punts de recàrrega com del control de l’eficiència energètica, incorporant una app per als usuaris i amb la possibilitat d’actuar sota la marca blanca.

Som conscients que aquest Reial decret llei 29/2021 posa els fonaments per fer un salt important en matèria de transició energètica, descarbonització i mobilitat elèctrica. Ara és el moment per aprofitar-ho.

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà.

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!