“Hi ha el risc de no tenir infraestructura preparada per donar suport a l’imminent desplegament de mercat”

La transició cap a la mobilitat sostenible no és casualitat. Europa avisa: els Estats membres hauran d’aconseguir el 2030 el 35% de vehicles nets en cotxes i furgonetes. A data d’avui, grans empreses ja estan apostant per la realització d’estudis de descarbonització de flotes i mobilitat sostenible, així com projectes d’instal·lació d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Parlem sobre el tema amb Jorge Rius, CEO de Etecnic energy & mobility

P.Parece que l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) alerta de la importància d’estar preparat per al canvi.

Així és. I hem d’estar preparats per a això. Europa avisa que l’impacte de les emissions lligades a al sector de l’transport és molt elevat i ja està prenent mesures per revertir una situació que afecta greument el medi ambient i la salut de tots nosaltres.

P.¿Cuál és la problemàtica i l’impacte real d’aquestes emissions lligades a l’transport?

Durant 2017 i 2018, diverses grans ciutats estan adoptant mesures per limitar la circulació de vehicles propulsats per energies fòssils. I aquestes mesures s’estan expandint a noves ciutats. Les emissions de CO2 lligades a al sector de l’transport representen a Europa més d’un quart de l’total i amb tendència creixent. Passa el mateix amb les emissions d’òxids de nitrogen i micropartícules. Tot això suposa un greu problema mediambiental, ja que la pol·lució produeix a Europa 400.000 morts prematures cada any. I no només això, l’impacte per soroll és també un problema de salut creixent. Segons la pròpia EEA, el soroll contribueix a l’almenys a 900.000 casos d’hipertensió, 43.000 ingressos hospitalaris addicionals i 10.000 morts prematures cada any. Gairebé el 90% dels impactes de contaminació acústica per exposició a soroll està associat a l’trànsit.

P.¿Qué mesures s’estan prenent per revertir aquesta situació en el camp de la mobilitat?

La Comissió Europea va publicar el 2011 el Llibre Blanc de l’Transport que va establir uns objectius ambiciosos per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle així com un conjunt d’iniciatives per a la transformació de el sector. Els governs tenen un paper clau impulsant polítiques que incentivin la mobilitat sostenible i la descarbonització de flotes. Les dades ens demostren que aquesta transició a Europa és ja una realitat en països com Noruega, un 35% de el parc automobilístic és elèctric, o França, líder en la venda de vehicles elèctrics a Europa. Els conductors de vehicles elèctrics noruecs s’estalvien l’Impost de el valor afegit de l’25 per cent. Per la seva banda França ofereix una ajuda directa d’aproximadament 6.300 euros per al comprador d’un cotxe elèctric. A aquesta quantitat se li sumen altres 3.700 euros, en cas de lliurar un cotxe dièsel de més de 10 anys d’antiguitat.

Encara que amb molt camí per recórrer, Espanya també ha fet passos importants en aquest sentit amb campanyes com el MOVEA o el MOVALT. Administracions públiques i empreses privades de diferents sectors estan apostant amb força per la mobilitat elèctrica conscients de la necessitat d’estar preparats per al canvi. L’Ajuntament de Barcelona ha publicat recentment l’Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica 2018-2024 on preveu convertir el 80% de la seva flota en elèctrica i ampliar la infraestructura de recàrrega de la ciutat.

P.Hablando sobre aquesta transició cap a la mobilitat sostenible i elèctrica. Quina és la previsió i objectius per als propers anys?

Europa va a aconseguir en breu la xifra d’un milió de vehicles elèctrics matriculats; tenint en compte que els vehicles elèctrics estaven pràcticament absents de l’mercat fa mitja dècada, es tracta d’una fita impressionant. Violeta Bulc, Comissària de Transport de la Comissió Europea, preveu que en 18 mesos s’assoleixin els dos milions de matriculacions i un any després, els 3 milions. Per a cotxes i furgonetes, els Estats membres més avançats hauran d’aconseguir el 35% de vehicles nets el 2030; per a autobusos l’objectiu és més gran: 75%. Toni Ceba, professor de la Universitat de Standford i estudiós dels canvis tecnològics disruptius, parla d’una transformació vertiginosa a partir de l’any 2021.

P.¿Qué beneficis té per a les empreses invertir en mobilitat elèctrica?

Estar preparat per a aquesta revolució no solament és necessari; és gairebé una obligació. Una flota elèctrica és garantia d’una flota més econòmica i responsable. Tenir infraestructura de recàrrega per a vehicles propis i clients serà necessari per no perdre a el nou usuari de VI. En molts concursos i licitacions, tant públics com privats, es comença a requerir la prestació de serveis amb vehicles elèctrics. Cal destacar també que l’aposta per la mobilitat sostenible millorarà la imatge de l’empresa gràcies a una major Responsabilitat Social Corporativa.

Sense cap dubte, les empreses jugaran un paper clau en l’impuls de la mobilitat sostenible. De fet moltes empreses (grans, mitjanes o petites) de diferents sectors ja estan treballant en aquest sentit i realitzant estudis de mobilitat sostenible i descarbonització de flotes.

P.¿Qué paper juga Etecnic en aquest canvi i que pot aportar a les empreses que vulguin fer el pas?

Etecnic energy & la mobilitat som pioners en oferir solucions de mobilitat elèctrica tant a empreses com a administracions públiques. Des de la nostra àmplia experiència com a enginyers elèctrics, experts en el sector de la mobilitat elèctrica, vam realitzar estudis de mobilitat sostenible i descarbonització de flotes, així com projectes d’instal·lació de punts de recàrrega, gestió remota de les estacions a través del nostre programari i app Smart Energy Manager i manteniment de la infraestructura. En Etecnic posem l’accent en l’eficiència i suficiència energètica de qualsevol projecte.

A Catalunya, liderem la instal·lació d’infraestructura de recàrrega en via pública amb la instal·lació i posada en marxa fins a la data de més de 150 places de recàrrega ràpida, semirápida i vinculada a 45 municipis. A més, aquest 2018 hem signat un acord exclusiu, al costat de 5 empreses més, amb la central de compres de l’ACM a través de la qual les administracions públiques poden accedir directament a la millor oferta integral de mobilitat elèctrica per a infraestructura de recàrrega.

P.¿Qué empreses treballen o han treballat amb Etecnic en estudis de mobilitat sostenible, descarbonització de flotes o instal·lació d’infraestructura de recàrrega?

Etecnic treballa tant amb empreses públiques com privades o empreses mixtes. Port Aventura, Generalitat de Catalunya, Ematsa, Cimalsa, Node Garraf i Ajuntament de Mataró són alguns dels exemples recents de la feina que realitza la nostra empresa amb estudis de mobilitat sostenible, insfraestructura de recàrrega o descarbonització de flotes.

Ja en plena expansió, hem instal·lat un primer punt amb Gas Natural a Madrid, hem realitzat instal·lacions de recàrrega a la Comunitat Valenciana i gestionem en remot més de 40 estacions de Celsia a Colòmbia.