Europa confirma l’acord que obliga a instal·lar un carregador per a cotxes elèctrics cada 60 km

El Parlament Europeu ha aprovat la nova normativa sobre infraestructura de recàrrega per a la transició energètica al transport, que obliga a instal·lar un carregador per a automòbils elèctrics a les principals vies de transport cada 60 quilòmetres.
Aquestes estacions han d’estar obertes a tots els conductors, comptar amb sistemes senzills de pagament i mostrar el preu i els temps de recàrrega.
Un carregador de cotxes elèctrics cada 60 km a Europa

D’acord amb aquesta normativa, els governs nacionals de la UE han d’assegurar que, per al 31 de desembre de 2025, hi hagi punts de càrrega ràpida per a turismes i furgonetes cada 60 quilòmetres a la xarxa prioritària de transport de la UE, i cada 100km a la resta de vies de la xarxa integral transeuropea (RTE-T). Aquests punts s’han de trobar en àrees segures d’estacionament a la meitat de les carreteres principals, amb tres excepcions: regions ultraperifèriques, illes i carreteres amb molt poc trànsit.

Les estacions han d’oferir una potència mínima de 400 kW i d’almenys 150 kW al punt de sortida individual. Amb vista al 31 de març del 2027, els objectius s’elevaran a una potència de 600 kW mentre que els punts de sortida individual d’almenys 150 kW passaran d’un a almenys dos.

Infraestructura per a vehicles pesants

A partir del 2025, s’hauran d’establir estacions de recàrrega per a vehicles pesants amb una potència mínima de 350 kW cada 60 km a la xarxa principal de la RTE-T i cada 100 km a la resta de vies de la xarxa integral transeuropea (RTE- T), amb una cobertura de xarxa completa per al 2030.

Una hidrogenera per cada 200 km a partir del 2030

Les estacions de proveïment d’hidrogen que serveixin tant a automòbils com a camions s’hauran de desplegar a partir del 2030 a tots els nodes urbans i cada 200 km al llarg de la xarxa bàsica de la RTE-T.

Els operadors d’estacions de recàrrega elèctrica i de proveïment d’hidrogen han de garantir un mètode de pagament comú (com a targeta de dèbit o crèdit) sense contacte i sense necessitat de subscripció, a més de plena transparència sobre els pagaments. També han de proveir informació sobre la ubicació de les estacions per mitjans electrònics.

Propers passos

Després de l’adopció formal d’aquest juliol, el nou reglament es publicarà al Diari Oficial de la UE després de l’estiu i entrarà en vigor el vintè dia després d’aquesta publicació. Les noves normes s’han d’aplicar a partir dels sis mesos següents a la data d’entrada en vigor del reglament.

“Els ciutadans podran carregar els seus cotxes elèctrics tan fàcilment com ho fan avui a les benzineres tradicionals”, ha declarat la ministra de Transport i Mobilitat, Raquel Sánchez.

La justícia social al centre de la transició

Reconeixent que les polítiques climàtiques poden exercir pressió a curt termini sobre les llars vulnerables i les petites empreses, la Comissió ha fet passos significatius per assegurar una transició justa.

Es proposa un nou Fons Social per al Clima, que proporcionaria finançament als Estats membres per ajudar els ciutadans a invertir en eficiència energètica i una mobilitat més neta. Aquest Fons es finançarà en part mitjançant els ingressos del comerç de drets d’emissió i mobilitzarà 144.400 milions d’euros per a una transició socialment justa durant el període 2025-2032.

Les propostes de la Comissió Europea representen un full de ruta ambicios i comprensiu cap a un futur més sostenible. Europa està compromesa a liderar la lluita global contra el canvi climàtic per protegir la seva ciutadania i preparar el planeta per a les generacions futures.