Informe tècnic de la viabilitat de la segregació de les instal·lacions dels edificis propietat de Catalunya Caixa.

Novembre del 2011
Diputació de Tarragona