El Departament de d’Empresa i Coneixement de la Generalitat posa a disposició una nova línia d’ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida públics per a vehicles elèctrics dotada amb 860.000 euros.

La nova convocatòria pretén facilitar la instal·lació de 22 noves estacions de recàrrega ràpida que s’afegiran a les 60 existents i que suposen seguir desenvolupant la XarxaRapidaCat”, per tal d’augmentar la infraestructura de recàrrega existent i donar major cobertura a la xarxa viària del principat. Aquesta nova línia d’ajuts s’ enmarca en el Pla d’ Acció per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Aquesta convocatòria s’adreça a ajuntaments i corporacions municipals amb la finalitat de fomentar la instal·lació de punts de recàrrega d’ús públic. Segons el propi Departament “aquestes noves estacions de recàrrega permeten avançar cap a l’objectiu que a l’any 2020 es garanteixi la recàrrega de la bateria en menys de 30 minuts en emplaçaments separats per un màxim de 40 kilòmetres”. Les estacions hauran de ser interoperables, és a dir, hauran de permetre l’accés a qualsevol usuari que disposi d’identificació corresponent a qualsevol altre municipi que també disposi de punts de recàrrega impulsats per la Generalitat.

Una de les novetats importants que ha posat en marxa l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), és un nou visor d’estacions de recàrrega, una eina que a més d’ubicar sobre el mapa els punts de recàrrega ofereix informació real sobre el seu estat.

Qui es podrà beneficiar de les ajudes i com es distribueixen

En aquesta publicació del DOGC la Generalitat posa a disposició dels interessats tota la informació necessària per a la sol·licitud d’aquestes subvencions. Passem a resumir-ne les característiques principals:

L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions és de 864.750 € del pressupost de l’ ICAEN.

L’import màxim de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria es fixa en 40.000 € per a les despeses subvencionables per a estació de recàrrega ràpida amb un sistema de pagament integrat en  l’operativa de recàrrega del vehicle.

Es podran beneficiar d’aquests ajuts les corporacions locals i altres ens dependents: ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades (EMD).

El termini de presentació de sol·licituds està actiu i finalitza el dia 20 de setembre de 2018. La presentació d’aquestes ha de ser telemàtica i amb certificat digital. El formulari de sol·licitud està a disposició dels sol·licitants de les administracions públiques de Catalunya (EACAT) en el web www.eacat.cat

El termini d’execució de l’actuació és de set mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Etecnic a disposició de les administracions

El passat 2017 va ser l’empresa capdavantera a Catalunya instal·lant 45 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en 45 municipis.

L’acord de col·laboració signat amb l’ACM (Associació Catalana de Municipis) va col·locar a Etecnic com un dels principals proveïdors d’equips de recàrrega per a l’ administració pública amb la millor oferta integral en mobilitat elèctrica. A través de la Central de Compres de l’ACM , les administracions públiques poden accedir fàcilment a la compra d’un servei complet de projecte, instal·lació, manteniment i software de gestió per als punts de recàrrega.