El passat dia 15 de febrer vaig assistir a un dels cursos oferits per Carlos Rodríguez, director de Leadership Management-Tarragona, amb el nom de “GESTIÓ DEL TEMPS”.

En aquest curs, es va fer especial èmfasi en els beneficis d’una bona planificació, per a la qual hem de definir primerament les nostres metes, essent aquestes sempre realistes i tangibles.

Hem de recordar que una bona actitud davant els reptes diaris i el seguiment de la planificació establerta, ens aportarà millores personals i professionals a parts iguals.