Aigües de Reus encarrega a etecnic l’estudi de viabilitat per a la renovació de flota i la consegüent reducció de CO2. Juntament amb aquest estudi es presenta un detallat informe sobre la infraestructura de càrrega per a vehicles elèctrics i un pla d’autoconsum energètic basat en una planta solar fotovoltaica.