S’acorda concedir per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona a Etecnic la redacció de la memòria descriptiva per a la instal·lació de 8 punts de recàrrega semiràpida.

L’objecte d’aquesta memòria és detallar les característiques i condicions tècniques de subministrament de vuit estacions de recàrrega semi ràpida (EdRSR de 22kW) per a vehicles elèctrics a les oficines d’EMATSA. Aquesta memòria té en compte la nova instal·lació dels elements i de la instal·lació existent afectada, i els propis punts de recàrrega i la seva posada en marxa.

Aquesta memòria, la qual compleix tots els reglaments i disposicions generals, servirà de manual tècnic per a la instal·lació de tota la infraestructura i parametritza literalment tots els elements necessaris per poder disposar d’infraestructura de recàrrega intel·ligent.