Projecte  de legalització de  centre de mesura i transformació en Alta Tensió, i  de xarxa de distribució  subterrània i aèria de 25 KV, amb alimentació al nou Centre de Mesura, per la EDAR de Prades de l’Agencia Catalana de l’Aigua.

Titular: Agència catalana de l’aigua.

Lloc: T.M. Prades

Data: Desembre 2009

http://www.gencat.cat/aca