Manteniment preventiu

Assegurar el funcionament correcte de tots els punts de recàrrega instal·lats.

  • Neteja general de l’equip

  • Verificació de les proteccions internes

  • Mesura de la resistència de la presa de terra

  • Control de l’aïllament

  • Examen visual dels elements

  • Test de funcionament i comunicacions

  • Actualització del Firmware si és necessari

Estaries de debò disposat a que qualsevol persona manipuli una instal·lació tan important?