Instal·lació i Obra Civil

Equips multidisciplinaris formats per ETECNIC, d’àmbit local i amb experiència en la instal·lació de punts de recàrrega

 • Direcció de l’obra

 • Canalització per a escomeses elèctriques

 • Instal·lació de quadres elèctrics de control

 • Instal·lació de sistemes d’anàlisi i control de la potència contractada

 • Transport, instal·lació i posada al punt dels carregadors contractats

 • Sistemes de connexió de comunicació entre els carregadors, la propietat i la sala de control d’Etecnic

 • Pintura i senyalística de l’estació de recàrrega

És tan important executar bé una obra?

Qui n’és el responsable quan hi participa més d’una empresa?

Respón a aquestes preguntes…

 • Té la potència elèctrica adequada la instal·lació?

 • Té els sistemes de seguretat i protecció suficients la instal·lació?

 • Està correctament senyalitzada la teva estació de recàrrega?

 • Té connexió per actuar de manera remota la teva estació?