Descripció del projecte

L’ajuntament de Tortosa gestiona un nou punt de recàrrega, en total son 3 punts. Els punts son gestió del Ajuntament mitjançant el software de gestió de punts de recàrrega EVcharge.

Un PULSE QC50 SLIM i un Rapid 50, amb una potència de 55.4 kW (80.0 A) ubicats, respectivament, a la Plaça de la Inmaculada i a l’Av. de la Generalitat. Disposen de 3 tomes per poder connectar TYPE-2-F, CHADEMO y CCS.

Un SELBA SL 1014, amb una potència de 22kW (32A) ubicat a l’Avinguda de la Generalitat. Disposa de 2 tomes per poder connectar TYPE-2.