En els últims anys s’ha vist un creixement exponencial del parc de vehicles elèctrics. Per aquest motiu, cada vegada hi ha més usuaris que instal·len un carregador al seu garatge comunitari.

Durant el mes d’agost, a Europa Occidental, un de cada quatre cotxes matriculats ha sigut endollable.

La instal·lació de carregadors als garatges comunitaris s’ha de realitzar de manera eficient i gestionar de manera intel·ligent per evitar que la xarxa elèctrica general de l’edifici es col·lapsi.

A partir de 2035 es prohibirà la venda de vehicles de combustió.

Quan les instal·lacions del pàrquing estan ben ordenades s’evita:

  • El caos de les instal·lacions individuals.
  • El col·lapse de la xarxa elèctrica degut a situacions de sobretensió.

La comunitat de veïns es pot oposar a la instal·lació d’un equip de recàrrega a una plaça del garatge?

No s’hi poden oposar, però s’ha de comunicar a la comunitat del projecte que es durà a terme. El projecte ha de prevenir la preinstal·lació de safates i cables pel 15% de les places que hi hagi en el recorregut des del punt de connexió fins a la instal·lació individual.
Segons la Llei 49/1960 de 21 de juliol de Propietat Horitzontal en l’article 17 (punt 5) s’estableix que: Per instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per ús privat a la zona d’aparcament de l’edifici, sempre que s’ubiqui en una plaça individual de garatge, només s’haurà d’informar prèviament a la comunitat. La persona o persones interessades en la instal·lació i el consum de l’electricitat corresponents seran qui n’assumiran els costos.

Si sóc llogater puc instal·lar un equip de recàrrega?

Sí, demanant-ne autorització al propietari de la plaça de pàrquing. Per tant, en aquest cas, et recomanem que tinguis l’autorització per escrit per evitar qualsevol inconvenient a posteriori. Podràs presentar aquesta autorització a la comunitat per fer-ne la comunicació adequadament.

pamplona-evcharge

Si sóc propietari d’una plaça però no tinc habitatge a l’edifici i, per tant, no tinc comptador, puc instal·lar un equip de recàrrega?

Podràs sol·licitar un comptador individual per la teva plaça d’aparcament, tot i que els costos poden arribar a ser molt elevats.

Quin tipus d’equip de recàrrega és recomanable per un pàrquing comunitari?

Hi ha 4 tipus de recàrrega per vehicle elèctric:

• Lenta, fins a 7.4 kW. És recomanable per a vehicles elèctrics en garatges individuals o comunitaris.
• Semi-ràpida, entre 11 i 22 kW. És recomanable per a vehicles elèctrics en zones industrials, centres comercials, via pública, etc.
• Ràpida, entre 50 i 100 kW. És recomanable per a zones urbanes e interurbanes.
• Ultrarràpida, més de 100 kW. És recomanable per a zones interurbanes (zones industrials, estacions de servei, etc.).

carregador

A l’entrada “la recarga de vehículos eléctricos” en trobaràs tota la informació.

Quins requisits tècnics es necessiten per instal·lar un punt de recàrrega a la plaça de garatge?

Comptador

Tenir un comptador comunitari controlat per un software de gestió que permeti limitar la potència contractada tenint en compte una simultaneïtat del 30% de recàrrega segons el que estableix la normativa i abaratir els costos d’operació.

Quadre elèctric

Instal·lar la línia del comptador al quadre de mobilitat elèctrica. En aquest quadre hi ha el protector contra sobretensions, l’interruptor diferencial i l’interruptor magnetotèrmic.

Línia comuna i/o derivació individual

Del quadre n’ha de sortir una línia principal de gran secció subjectada mitjançant safates (permet passar molts cables i és més econòmic) o un tub (menys cables i més car). D’aquesta línia en sortiran les derivacions individuals cap a cada un dels carregadors instal·lats a les places del garatge.

Carregador

Hi ha una gran varietat de carregadors lents adequats als pàrquings comunitaris. És important que tinguin comptador d’energia i siguin comunicables. Els nostres tècnics t’assessoraran amb la millor opció basant-se en les necessitats del teu garatge.

Software de gestió

Disposar d’un software de control energètic i repercussió de despeses energètiques dels usuaris de vehicle elèctric. És una manera eficient i àgil de repartir les despeses entre els veïns.

5 raons per les quals és fonamental tenir un software de gestió als garatges comunitaris:

El software EVcharge és una plataforma SaaS que permet tenir un control total de l’energia i del punt de recàrrega, per la qual cosa cobreix totes les necessitats que deriven de l’electrificació d’un garatge comunitari.

1. Controlar la gestió energètica del punt. La plataforma de gestió et permet fer un balanç dinàmic entre el carregador/s i la potència disponible en cada moment per tal de no sobrepassar la potència contractada. D’aquesta manera, es redueix el consum de la factura de la llum: estalviaràs!

2. Eina de facturació. El software permet facturar els costos reals i justos per al consum, de manera que es poden repercutir els costos fixes del garatge. Quins costos fixos es deriven d’un carregador d’un pàrquing comunitari? El cost del software, la potència contractada per a la càrrega del vehicle, la part variable del kWh que consumeix cada veí, tenir en compte la franja horària en què s’ha utilitzat, etc.

3. Facturar per veí. Es pot facturar de dues maneres: mitjançant factura girada a finals de mes o amb targeta moneder. Nosaltres recomanem la targeta moneder, que pots recarregar en funció de les teves necessitats.

4. Possibilitat per connectar més carregadors. A mesura que incrementin les matriculacions dels vehicles elèctrics, augmentarà la necessitat d’electrificar els garatges comunitaris amb instal·lacions comunes i eficients.

5. Seguiment per part dels veïns amb l’APP. Amb l’aplicació EVcharge pots veure l’estat de càrrega del teu vehicle a temps real mentre està connectat. A més, pots controlar tot el consum i les estadístiques del teu carregador, així com dels carregadors de la que hagis utilitzat.

Deixa’t assessorar pels nostres tècnics perquè t’ajudin a trobar la millor solució tant per la teva comunitat com per la teva butxaca.

Software de gestió

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!