El dia 20 de febrer va tenir lloc a l’edifici TECNOPARC de Reus el seminari “XARXES I EMPRESA: INSTRUMENTS PER A LA SORTIDA DE LA CRISI”, de la mà de Joan Torrent, expert de la UOC.

La xerrada va resultar molt enriquidora per a tots els assistents, ja que es van introduir nous conceptes organitzatius i una nova visió per a l’empresa.

-“S’han de crear a Catalunya unes 100.000 empreses noves que aportin valor…i unes 300.000 s’haurien de repensar el model” -afirma Joan Torrent. Aquest model que es proposa consisteix en l’empresa-xarxa, basat en la col·laboració per tal d’aprofitar les capacitats individuals i col·lectives de l’equip de treball.

Es podem destacar diversos conceptes tals com la descentralització, la interconnexió en xarxa, l’ús continu de les TIC, l’organització flexible i dinàmica, l’estructura plana i els grups multidisciplinaris i de geometria variable. En conjunt, es construeix una empresa dinàmica, en evolució i millora continua, on els treballadors poden desenvolupar les seves habilitats i formar-se en noves disciplines.

Actualment la majoria d’empreses han crescut amb una estructura piramidal, que és inconsistent amb la creativitat i la innovació de la mateixa, ja que la presa de decisions prové del capdamunt de la piràmide. Invertir en aquesta estructura requereix conèixer les necessitats dels clients i, en base a aquestes, enfocar el producte ofert.

A continuació es va parlar sobre les empreses que s’han creat durant aquests últims anys i sorprenentment resulta que el 95% de la xarxa d’empreses estan formades per 5 treballadors o menys, fet que mostra l’augment de la implantació del treballador autònom en el món laboral. A més a més, aquelles empreses que han estat creades durant la crisi sobreviuen millor que aquelles que ja havien estat creades.

Aplicant els conceptes expressats en el seminari podrem crear un ambient de treball propici per a la creativitat i la innovació, mentre es fomenta el treball en equip i la igualtat entre col·laboradors.

Universitat Oberta de Catalunya

REDESSA

Mas Carandell

Ajuntament de Reus