Ja es poden sol·licitar les ajudes del MOVES III a Catalunya.

Et portem tota la informació actualitzada sobre les ajudes per la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics

Què es el MOVES III i quin és el seu objectiu?

El MOVES III o Pla MOVES 2021 és un paquet d’ajudes públiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. Amb una dotació inicial de 400 milions d’ euros distribuïts i gestionats per les distintes Comunitats Autònomes  i una previsió de continuïtat de 3 anys, aquest programa pretén fer un salt important i un impuls definitiu al sector i aconseguir arribar a un parc de 250.000 vehicles elèctrics i a la instal·lació de 100.000 punts de recàrrega. Fa uns mesos t’ho explicàvem als detalls generals del pla MOVES III.

MOVES III Catalunya: tots els detalls

Ja publicat al DOGC, sabem que Catalunya compta amb una quantitat exacta de 65.587.765 milions d’euros pel  període 2021-2023 a distribuir en 2 programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen

Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

La distribució del pressupost per a cada actuació és la següent:
Actuació 1: 30.724.035,44
Actuació 2: 30.724.035,44
La Generalitat es reserva 2.500.000

A Etecnic ens centrem a oferir i actualitzar la informació concreta respectiva de les ajudes pel desenvolupament  d’infraestructura de recàrrega del MOVES III a Catalunya.

Actuació 2: Programa de suport al desplegament d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directa. Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7kW) a ultraràpida (> 100kW).

Import màxim d’ajuda per beneficiari de 2,5 M € i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria respecte a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

Destinataris Últims Ajudes (% del cost subvencionable)
Localització general Municipis <5.000 hab
Autònoms, particulars, comunitats de propietaris i administració 70% 80%
Empreses, recàrrega d’accés públic i P <= que 50kW 35% Gran Empresa
45% Mitjana Empresa
55% Petita empresa
40% Gran Empresa
50% Mitjana Empresa
60% Petita empresa
Empreses punts de recàrrega d’accés privat o públic de potència major que 50kW 30% 40%

Els límits d’ajuda que s’estableixen són:

Destinataris Tipus d’ instal·lació Límit d’ajuda
Autònoms Accés privat o públic L’establert al  reglament de mínims
Persones físiques Càrrega vinculada(<7kW) 5.000€ x Expedient
Resta de destinataris últims Accés privat o públic 800.000€ per expedient
2.5 M€ per destinatari últim durant la vigència de la convocatòria

Tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim del mode 3.

Per als aparcaments de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal a més de la infraestructura i les instal·lacions comunes també serà subvencionable la dotació de telecomunicacions 3G,4G o similar que en permetin garantir la càrrega intel·ligent així com els sistemes de gestió de la recàrrega.

La infraestructura de recàrrega haurà de garantir que compleix tots els requisits tècnics, REBT, Instruccions tècnics, sistemes de seguretat, protocols i sistemes de comunicacions especificats en l’annex I del RD 266/2021.

Aspectes generals a tenir en compte

 • La data de les factures i tots els pagaments inclosos paga i senyal han de ser posteriors a la data de presentació de la sol·licitud en cas de tractar-se d’empreses.
 • La data de les factures i tots els pagaments inclosos paga i senyal han de ser posteriors a la data del 10 d’abril de 2021 en el cas de persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris, administracions locals i les inversions directes que realitzi la Generalitat de Catalunya.
 • L’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de qualsevol tipus d’infraestructura de recàrrega realitzada per persones físiques sense activitat professional, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques que hagin estat formalitzades a partir del 10 d’abril de 2021, es consideren actuacions subvencionables, sempre que compleixin els requisits especificats en el reial decret 266/2021 i en la convocatòria que es publicarà al DOGC en el cas de Catalunya. Un cop s’obri la convocatòria i el tràmit de sol·licitud hauran de fer el tràmit com la resta de beneficiaris.

Termini de sol·licitud de les ajudes del MOVES III Catalunya

Des del dissabte 2 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2023 o fins a esgotar els fons.

Com sol·licitar les ajudes per a la instal·lació de punts de recàrrega del MOVES III a Catalunya?

Des d’Etecnic energy & Mobility t’ajudem amb la tramitació de les ajudes del MOVES III a Catalunya. Oferim una solució 360º adaptada a cada client.

 • Estudi previ i diagnòstic d’infraestructura de recàrrega
  • Subministrament dels equips de recàrrega, instal·lació i posada en marxa
  • Tramitació de l’expedient d’ajudes del Pla MOVES III per al teu projecte
  • Manteniment, programari de gestió d’infraestructura de recàrrega i app de gestió per a usuaris i gestors.
  • Atenció al client i incidències 24/7

Som líders del sector a Catalunya i especialistes en instal·lació, gestió i manteniment de punts de recàrrega per a administració pública amb més de 550 carregadors i més 40% de punts de recàrrega públics de Catalunya instal·lats per nosaltres.

A més, en els últims anys Etecnic ha gestionat amb èxit més del 90% de les sol·licituds del Pla MOVES.

T’ajudem amb la gestió de la sol·licitud de les ajudes!

Contacta’ns! T’ajudem i preparem per a desenvolupar el teu projecte i poder beneficiar-te de l’oportunitat única que t’ofereix el MOVES III.