Els fons de recuperació europeus arriben amb més de 750 milions d’euros a repartir entre el 2021 i el 2026. S‘avança l’horitzó de la reducció d’emissions a l’any 2040.

 

Que són els fons de recuperació europeus?

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya es finançarà amb els fons de recuperació europeus (Next Generation EU). S’espera rebre fins a 140.000 milions d’euros, dels quals al voltant de 72.000 milions és desemborsaran en format de transferències a fons perdut, i la resta, a través de préstecs.

 

Quan arribaran aquestes ajudes?

Les primeres línies d’ajuda no sortiran fins a la primavera, així i tot, els diferents Ministeris estan llançant consultes públiques per poder identificar aquells projectes amb un alt impacte mitjançant les Manifestacions d’Interès (MDI).

Els fons plantegen, entre d’altres, 4 eixos principals; la Transformació Digital, la Transició Ecològica, la Cohesió Sectorial i Territorial, i la Salut i Resiliència. Tots ells, d’una manera o altre, s’emmarquen en les línies d’actuació d’Etecnic Energy & Mobility.

 

Què són els MDIs?

Les MDI’S (Mostres d’Interès) són processos llançats pels Ministeris amb objectiu de veure possibles iniciatives privades i públiques per definir àrees d’interès concretes, per poder definir un PERTEs o altres convocatòries.

Quines característiques tenen? Les MDIs no generen drets ni obligacions per a cap de les parts. No és necessari formar part d’un MDI per a participar en el procés posterior, encara que és molt interessant participar-hi perquè es tingui en compte en la definició dels PERTE’s els projectes que considerem rellevants.

ES BUSQUEN PROJECTES TRANSVERSALS.

 

Que són els PERTEs?

Són Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica; projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat d’empènyer el creixement econòmic, l’ocupació i la competitivitat de l’economia.

Son projectes únics clarament definits respecte als seus objectius i modalitats d’execució, o bé, un projecte integrat (grup de projectes adherits en una mateixa estructura) que comparteixi el mateix objectiu. Han de ser innovadors o que aportin valor afegit en termes de I+D+i; que tinguin un gran impacte o que suposi un risc tecnològic o financer molt elevat.

LA COL·LABORACIÓ ÉS ESSENCIAL.

 

Quina estructura tenen?

  1. Els Ministeris necessiten idees.
  2. Llancen les Mostres d’Interès per poder valorar projectes.
  3. Els diferents agents busquen col·laboradors per a fer una cohesió i poder participar en un MDI.
  4. El Ministeri rep tots aquests documents i els classifica en funció de la tipologia, el projectes socials, els de mobilitat, d’eficiència energètica, etc.
  5. Es llancen els PERTEs.
  6. Surt l’ordre de bases i convocatòries per a la participació en ajudes a entitats registrades en un PERTE.

És important saber quins projectes volem, ja que hi haurà un registre estatal de capacitació. Ens capacitarem junts petits o grans municipis, PIMES, grans empreses, centres de recerca, etc.

El vector temps i la capacitació tècnica per abordar aquests projectes és el més important. 

 

Qui pot demanar les ajudes dels fons de recuperació europeus?

Les ajudes provinents dels fons de recuperació europeus s’autoritzaran automàticament si compleixen unes condicions concretes.

Els actors que poden rebre les ajudes son grans i petits municipis, PIMES i grans empreses, centres de recerca, universitats, etc.

Han de ser projectes tractors i no s’exclou a cap sector, però sí que s’incideix en la necessitat de que els projectes susceptibles d’obtenir fons europeus han d’anar alineats, per exemple, amb un d’aquestes quatre eixos; la Transformació Digital, la Transició Ecològica, la Cohesió Sectorial i Territorial, i la Salut i Resiliència.

 

Sols en mobilitat elèctrica hi ha 1.100 milions d’euros provinents dels fons de recuperació europeus.

El Govern dota de 10.000 milions d’euros dels fons de recuperació europeus per reactivar el sector de l’automòbil, quantitat que suposa el 14% del pressupost del Next Generation EU pels pròxims tres anys. Principalment es destinaran a impulsar la mobilitat baixa en emissions i connectivitat. És a dir, la prioritat és desenvolupar un ecosistema de mobilitat sostenible, intel·ligent, segura i connectada.

Aquest full de ruta de mobilitat sostenible, segura i contactada destinarà més de 6.000 milions d’euros al desplegament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric, el desenvolupament de nous models de negoci i la modernització del parc amb vehicles nets (zero emissions) i a l’establiment de zones de baixes emissions.

 

Si voleu més informació la setmana passada vàrem fer un vídeo on Jorge Ríos, CEO d’Etecnic Energy & Mobility, explica com Com accedir als fons de recuperació europeus i PERTEs.