L’efecte de la discriminació horària a estacions de càrrega

La discriminació horària pot ser molt positiva per als consumidors que necessitin recarregar un vehicle elèctric durant la nit. En aquest article us parlem de l’efecte de la discriminació horària en estacions de càrrega i molt més.
La discriminació horària

Per a molta gent, la discriminació horària es va inventar el juny del 2021 després de la implementació de la nova tarifa de peatge d’accés 2.0 TD per part de la CNMC. Aquest tipus de tarifació ja existia des del moment en què es van instal·lar els primers comptadors intel·ligents i van fer possible que es pogués realitzar una lectura de llum per franges horàries.

Al mercat regulat ja s’aplicava un preu diferent cada hora, tal com es pacta al mercat majorista d’electricitat, però a més també hi havia tarifes de discriminació horària dins del mercat lliure, on les companyies de llum poden decidir lliurement el preu de la llum. De fet, als dos mercats existien les anomenades “tarifes per a vehicle elèctric”, tarifes de llum amb tres períodes on l’horari vall coincidia amb les hores de la nit en què la majoria de gent té el cotxe elèctric estacionat i pot utilitzar el seu punt de recàrrega durant vuit hores. D’aquesta manera, ja es podia recarregar el vehicle elèctric al millor preu possible.

Amb la introducció de la famosa ”nova tarifa de llum” amb una potència elèctrica contractada igual o inferior a 15 kW, no s’ha fet més que aplicar la tarifa de vehicle elèctric per a tothom per tal de tractar que el consum elèctric s’intenti desplaçar a les hores planes i disminuir així la dependència dels combustibles fòssils per generar electricitat en hores punta. Pot semblar molest per a alguns, però cal reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle des d’avui, malgrat que alguns sectors es neguin a acceptar l’emergència climàtica.

La tarifa TDVE

D’altra banda, la nova normativa també contempla la modificació de la Tarifa d’Ús del Domini Públic Elèctric (TDVE), una tarifa de llum especial per a punts de recàrrega elèctrics d’accés públic, com els que trobem a les xarxes de càrrega d’Etecnic a tota Espanya.

La TDVE és una tarifa fixa mensual que es paga per l’ús del domini públic elèctric per a la instal·lació i l’explotació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. La modificació d’aquesta té com a objectiu fomentar la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics, ja que és molt més assequible que altres tarifes convencionals i s’ajusta millor a les necessitats dels propietaris de punts de recàrrega, a més de ser més accessible i econòmic per als usuaris.

Etecnic, empresa líder en la instal·lació de punts de recàrrega a Espanya, s’ha beneficiat d’aquesta tarifa i ha desplegat una xarxa de càrrega de vehicles elèctrics d’accés públic a tot el país. Aquesta xarxa de càrrega ofereix als conductors de vehicles elèctrics una solució de càrrega ràpida i eficient per als seus vehicles, cosa que els permet recórrer llargues distàncies sense preocupar-se de quedar-se sense bateria.

El terme d’energia i l’efecte de la discriminació horària en estacions de càrrega

Actualment, el cost del terme de potència és més important que el de l’energia, ja que així el cost de manteniment serà molt menor. La nova normativa també afavoreix la instal·lació de nous punts de recàrrega, fent que la part fixa de la factura sigui molt més econòmica.

Tot i això, el terme d’energia s’ha d’incrementar i és aquí on entra l’efecte de la discriminació horària en estacions de càrrega, ja que gràcies al fet que els punts de recàrrega públics poden oferir tarifes diferents en funció del tram horari, els consumidors poden recarregar el vehicle elèctric al millor preu. D’aquesta manera, s’impulsa el convenciment dels ciutadans per optar pels vehicles elèctrics.

Per què s’ha pres aquesta decisió?

La normativa va en la mateixa direcció que la introducció dels horaris a la tarifa de llum, “descarbonitzar i electrificar la societat”. Els automòbils a gasolina i gasoil són responsables del 15% de les emissions de CO2 de la UE. La nova llei obligarà els fabricants a disminuir el 100% les emissions de carboni dels vehicles que fabriquin a partir d’aquesta data. Amb altres paraules, a partir del 2035 no es podran vendre nous vehicles convencionals que funcionin amb combustibles fòssils.

Tenint en compte aquesta informació, la creació de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics és fonamental, ja que només queden poc més de deu anys perquè arribi aquest dia. Per això Etecnic treballa de manera incansable per garantir la qualitat al sector de la mobilitat elèctrica sostenible.

Actualment, Etecnic és partner dels millors fabricants nacionals ja que els seus carregadors es vinculen amb el seu propi software de gestió i localització. Avui dia Etecnic inclou la gestió i el manteniment de més de 2.000 carregadors operatius públics i privats a tot Espanya.