5 Raons per les quals la recàrrega pública al nostre país és clau per a un desplegament sostingut i accessible

En l’era de la mobilitat elèctrica, les xarxes d’infraestructura de recàrrega pública s’erigeixen com un pilar fonamental per al desplegament sostingut, eficient i socialment responsable. En aquestes, es prioritza l’accessibilitat social sobre els grans beneficis comercials. La transició cap a vehicles elèctrics és una realitat inevitable. Per a tenir un model de negoci rendible a les nostres ciutats, pobles i carrers, és crucial comptar amb l’assessorament i suport d’empreses especialistes en mobilitat elèctrica amb experiència en la gestió de punts de recàrrega de diferents potències, marques i models del mercat.

Aquí presentem cinc raons per les quals la infraestructura de recàrrega pública és essencial per al nostre futur:

1. Reducció d’emissions i millora de la qualitat de l’aire:

L’adopció generalitzada de vehicles elèctrics contribueix significativament a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i a la millora de la qualitat de l’aire a les nostres ciutats i pobles. En facilitar la recàrrega pública, s’incentiva encara més l’abandó dels vehicles de combustió interna, la qual cosa resulta en entorns urbans més nets i saludables per a tots.

 2. Promoció de la mobilitat elèctrica:

La infraestructura de recàrrega pública fomenta la mobilitat sostenible en fer que sigui més convenient i viable per als ciutadans optar per vehicles elèctrics. En oferir punts de recàrrega accessibles en àrees urbanes i rurals, s’elimina la preocupació per l’autonomia limitada i s’impulsa l’adopció d’una forma de transport més respectuosa amb el medi ambient.

3. Creació d’ocupació i estímul econòmic local:

La instal·lació i gestió de punts de recàrrega pública generen oportunitats d’ocupació a nivell local, especialment per a tècnics especialitzats en energies renovables i tecnologies de càrrega. A més, el model de negoci centrat en gestors locals promou la inversió en la comunitat, estimulant així el creixement econòmic i la prosperitat.

4. Preus justos i rendibilitat sostenible:

És fonamental que la infraestructura de recàrrega pública ofereixi preus justos i transparents, evitant models abusius que desincentiven el seu ús. En establir tarifes assequibles i garantir una rendibilitat a partir d’un nombre raonable de recàrregues diàries, es promou l’adopció massiva de vehicles elèctrics sense comprometre la viabilitat econòmica dels punts de recàrrega.

5. Respaldo institucional y compromiso social:

Per a garantir l’èxit de la infraestructura de recàrrega pública, és necessari un suport institucional i un compromís social actiu. Les polítiques i regulacions favorables, juntament amb campanyes de conscienciació i educació, són fonamentals per a impulsar la transició cap a la mobilitat elèctrica i assegurar la seva acceptació i ús generalitzat.

En conclusió, la infraestructura de recàrrega pública per a vehicles elèctrics exerceix un paper crucial en la construcció d’un futur més sostenible i pròsper per a les nostres ciutats i pobles a Espanya. Des de la reducció d’emissions fins a la creació d’ocupació local, els seus beneficis són innegables. És hora d’invertir en aquesta infraestructura clau i avançar cap a una mobilitat més neta, eficient i socialment responsable.